Daily Archives: Tháng Chín 5th, 2007

Tiểu Long Nữ

Môn phái Toàn Chân đã bao vây kín Cổ Mộ, Tôn bà hốt hoảng chạy vào và hỏi : – Dương Quá đâu rồi?… Dương Quá đâu rồi.. – Chuyện gì vậy?? – Tiểu Long Nữ hỏi lại… – Không biết phái Cổ Mộ mình có làm gì mà bọn Toàn Chân giáo lại cho […]