Category Archives: 0_9

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 6

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 5

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 4

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 3

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 2

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]

7 ĐÊM KHOÁI LẠC – Tập 1

Đây là truyện khá hay và được sáng tác, lưu truyền khá lâu. Hiện nay đã được chuyển thể sang dạng đọc gồm 2 giọng đọc để các bạn tiện thưởng thức. Ngoài ra nguyên văn truyện này có up bên truyện đọc, các bạn có thể vào đó để đọc nguyên bản câu truyện […]