Tờ Báo Đen Tối – P2

Truyện này có P1 rồi nhưng mà chưa up lên, khi nào rảnh sẽ up, bà con cứ đọc phần 2 trước cũng được 😛

Nguồn DHL,Chân Thành Cảm Ơn

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: